Rezanie vodným lúčom

Rezanie vodným lúčom predstavuje jedinečné riešenie delenia materiálu, pri ktorom sa uplatňuje maximálna automatizácia. Táto technológia je spoľahlivou metódou pri vysokovýkonnom rezaní rôznych druhov materiálov. Je absolútne precízna, moderná, cenovo dostupná a navyše ekologická. Službu rezania vodným lúčom realizujeme aj v našom kamenárstve.

Prečo sa rozhodnúť práve pre rezanie vodným lúčom?

  • Nenarúša štruktúru rezaného materiálu, zatiaľ čo pri laserovom alebo plazmovom rezaní dochádza často ku tvorbe mikrotrhlín, napätia alebo zmenám štruktúry daného materiálu na reznej hrane. Pri práci nedochádza k roztaveniu, pokriveniu ani inej deformácii materiálu.
  • Proces rezania je vykonávaný studenou vodou, nedochádza tak k zmene tepelných vlasností materiálu. Iné výrobné techniky nedosahujú presvedčivé výsledky alebo sú úplne neúspešné.
  • Rezanie vodným lúčom umožňuje na rezanom materiáli vytvárať akékoľvek tvary bez obmedzení, preto je táto metóda ideálna pri tvorbe značne náročnejších, mnohotvárnych či šikmých rezov.
  • Pri tomto spôsobe delenia materiálu dochádza len k minimálnej strate materiálu, čo rozhodne neplatí v prípade iných spôsosob.
  • Rezanie vodným lúčom je ekologicky nezávadná metóda. Pri procese nedochádza ku chemickému znečisteniu vzduchu ani vzniku odpadu, a tým nezaťažuje životné prostredie.
  • Nemožno opomenúť ani bezpečnosť, ktorá je prvorádá. Rezanie vodným lúčom nespôsobuje tvorbu ani únik rôznych škodlivín či jedovatých plynov do vzduchu.

Pre viac informácii o benefitoch či oblastiach využitia tejto technológie navštívte našu stránku www.rezanie-vodnym-lucom.sk.

rezanie vodným lúčom

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne..

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@kamenarstvoispa.sk .

( polia označené * sú povinné )

Facebook Email